ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ – Έργο RIVER2RIVER

11/09/2020


Στα πλαίσια της πράξης RIVER2RIVER, ο Δήμος Μετσόβου διακηρύσσει ανοικτή διαδικασία για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου «ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ, ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΟΙΤΩΝ ΜΙΚΡΩΝ ΥΔΑΤΟΡΕΜΑΤΩΝ ΣΤΗΝ Δ.Κ. ΜΕΤΣΟΒΟΥ».