ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ – Έργο GREENPOINT-MOB

09/12/2020


Στα πλαίσια της πράξης GREENPOINT-MOB η Διαχείριση Απορριμμάτων Δυτικής Μακεδονίας Α.Ε. (ΔΙ.Α.ΔΥ.ΜΑ. Α.Ε.) προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους να καταθέσουν προσφορές για την προμήθεια ολοκληρωμένου συστήματος τρισδιάστατης εκτύπωσης αντικειμένων μεγάλων διαστάσεων με τροφοδοσία υλικού (πλαστικού) σε μορφή pellet και νήματος.

Για πληροφορίες απευθυνθείτε: http://diadyma.gr/Website/Prokyrikseis/Prokyrikseiss.html