ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ – Έργο LESS WASTE II

27/11/2020


Στα πλαίσια της πράξης LESS WASTE II, η Ανώνυμη Εταιρεία Διαχείρισης Απροριμμάτων Δυτικής Μακεδονίας – ΔΙ.Α.ΔΥ.ΜΑ. Α.Ε. διακηρύσσει διαγωνισμό για την «Προμήθεια ολοκληρωμένου συστήματος συλλογής και προσωρινής αποθήκευσης βρώσιμων ελαίων και λιπών» για το έργο «Promotion of waste prevention and recycling at the cross-border area – LESS WASTE II».