ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ – Έργο Cult2Routes

02/12/2020


Στα πλαίσια της πράξης Cult2Routes, ο Δήμος Νεστορίου διακηρύσσει διαγωνισμό για την «Επισκευή και συντήρηση του κτιριακού συγκροτήματος “Κέντρο Ενημέρωσης Γράμμου” καθώς και για την «Προμήθεια και τοποθέτηση τοίχων αναρρίχησης και συνοδού εξοπλισμού»