ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ – Έργο GREENPOINT-MOB

18/09/2020


Στα πλαίσια της πράξης GREENPOINT-MOB, Ο Δήμαρχος του Δήμου Πρεσπών προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους προκειμένου να καταθέσουν προσφορές για την προμήθεια με τίτλο: “ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΥΟ ΚΑΙΝΟΥΡΓΙΩΝ ΔΙΠΛΟΚΑΜΠΙΝΩΝ (DOUBLE CAB)
HMIΦΟΡΤΗΓΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΤΥΠΟΥ PICKUP 4X4”