ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ – Έργο WasteRReact

15/09/2020


Στα πλαίσια της πράξης WasteRReact, η Ανώνυμη Εταιρεία Διαχείρισης Απροριμμάτων Δυτικής Μακεδονίας – ΔΙ.Α.ΔΥ.ΜΑ. Α.Ε. διακηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό για την προμήθεια με τίτλο: Προμήθεια Ειδκού Κινητού εξοπλισμού.