Περίληψη Διακήρυξης Συνοπτικού διαγωνισμού: i-Thea

Περίληψη Διακήρυξης Συνοπτικού διαγωνισμού: i-Thea

13/07/2020

Η «ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΗΠΕΙΡΟΥ Α.Ε. – Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία ΟΤΑ» και διακριτικό τίτλο «ΗΠΕΙΡΟΣ Α.Ε.» προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό με κριτήριο ανάθεσης …

READ MORE

Προκήρυξη – INTERNET OF BINS

Προκήρυξη – INTERNET OF BINS

01/07/2020

Προμήθεια και Τοποθέτηση Εξοπλισμού Υπογειοποιημένων Κάδων Αστικών Στερεών Αποβλήτων και Κάδων Οικιακής Κομποστοποίησης στα πλαίσια της Πράξης με ακρωνύμιο: “INTERNET …

READ MORE

Climate Change & Blue Growth – Free e-learning course

Climate Change & Blue Growth – Free e-learning course

01/07/2020

Climate Change & Blue Growth  Free e-learning course in the framework of the project “BlueCoast”   Register now and up to …

READ MORE

Σύμβουλος Σχεδιασμού του Προγράμματος Συνεργασίας ΙΡΑ «Ελλάδα – Αλβανία 2021-2027» – Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος

Σύμβουλος Σχεδιασμού του Προγράμματος Συνεργασίας ΙΡΑ «Ελλάδα – Αλβανία 2021-2027» – Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος

01/07/2020

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος μέσω καταλόγου παρόχων υπηρεσιών για την ανάθεση του έργου: «Σύμβουλος Σχεδιασμού του Προγράμματος Συνεργασίας ΙΡΑ «Ελλάδα – …

READ MORE

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ – PROSFORA

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ – PROSFORA

25/06/2020

Στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου “PROSFORA”, η Επιτροπή Ερευνών & Διαχείρισης του ΕΛΚΕ του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων που συμμετέχει ως επικεφαλής …

READ MORE

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ – Cult2Routes

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ – Cult2Routes

23/06/2020

Στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου “Cult2Routes” ο Δήμος Νεστορίου που συμμετέχει ως επικεφαλής εταίρος προκηρύσσει διαγωνισμό για την παροχή υπηρεσίας …

READ MORE

calls_inactive

OPEN INVITATION TO TENDER – EXPLORAL

17/06/2020

The Municipality of Permet , PB3 of the project Exploral has published a procurement procedure on External Expertise for the …

READ MORE

OPEN INVITATION TO TENDER – Business Clubs

OPEN INVITATION TO TENDER – Business Clubs

16/06/2020

The Municipality of Permet , PB5  of the project Business Clubs has published a procurement procedure on External Expertise for …

READ MORE

ΠΡΟΚΉΡΥΞΗ_ WASTE RREACT

ΠΡΟΚΉΡΥΞΗ_ WASTE RREACT

15/06/2020

Στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου “WASTE RREACT” ο φορέας ΔΙΑΔΥΜΑ Α.Ε  που συμμετέχει ως απλώς εταίρος προκηρύσσει διαγωνισμό για Προμήθεια …

READ MORE

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ-ΔΙ.Α.ΔΥ.ΜΑ Α.Ε-WASTE RREACT

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ-ΔΙ.Α.ΔΥ.ΜΑ Α.Ε-WASTE RREACT

20/05/2020

Η ΔΙ.Α.ΔΥ.ΜΑ Α.Ε  στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου WASTE RREACT ,διακηρύσσει ανοικτή διαδικασία για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου:ΤΟΠΙΚΗ …

READ MORE