Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος

09/10/2020


Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος μέσω καταλόγου παρόχων υπηρεσιών για την ανάθεση του έργου «Επικαιροποίηση της πρώτης Αξιολόγησης της πορείας εφαρμογής του Προγράμματος Συνεργασίας «INTERREG IPA CBC Ελλάδα – Αλβανία 2014 – 2020»